background

LEEW verzorgt trainingen in Weerbaarheid op regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Limburg en Noord Brabant, aan docententeams, groepen en individuen.

De weerbaarheidstrainers hebben jarenlange ervaring in het geven van o.a. het Marietje Kessels Project (MKP) op veel basisscholen.

Doel is kinderen weerbaarder te maken tegen diverse vormen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.

Zodat ze in staat zijn deze situaties te herkennen, te voorkomen en zich op een respectvolle wijze hiertegen te kunnen beschermen, waardoor er minder kans is op het ontwikkelen van een rol als slachtoffer, dader of toeschouwer.

Huidige Projecten:

Marietje Kessels Project en

Weerbaarheidstraining op Maat

Bassischolen in Beek en Donk

Bassischolen in Venlo

Basisschool in Wijlre (Z-Limburg)


Aankomend:

Bassischolen in Maastricht

Basisschool in Asten


Afgerond:

Bassischolen in Beek en Donk

Bassischolen in Helmond

Bassischolen in Valkenburg


De weerbaarheidstrainingen zijn gebaseerd op de methodes van het Marietje Kessels Project en Rots en Water Programma.

Met bewegingsoefeningen en spellen, groepsgesprekken, zelfverdedigingstechnieken, rollenspellen, werkschrift en video wordt gewerkt aan de mentale en fysieke weerbaarheid. Ook de leerkrachten en de ouders worden bij het project betrokken, zodat de kinderen tijdens en na het project het geleerde kunnen toepassen in alledaagse omstandigheden.

In het orienteringsgesprek, voorafgaand aan het project, wordt besproken welke vorm de training gaat krijgen. Hierdoor kan de training op maat worden toegesneden.

LEEW Weerbaarheidstrainingen • leew.nl • ellie.aksel@leew.nl • 06-83358838

'Ik voel me een stuk zekerder!'

'Ik durf nu NEE te zeggen!'

(placeholder)
(placeholder)

De website is nog in ontwikkeling en

zal er binnenkort anders uitzien !


Voor info: mail naar ellie.aksel@leew.nl

LEEW

Lichamelijk En Emotioneel Weerbaar