LEEW

Lichamelijk En Emotioneel Weerbaar

'Ik durf nu NEE te zeggen!'

'Ik voel me een stuk zekerder!'

LEEW verzorgt trainingen in Weerbaarheid op regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Limburg en Noord Brabant, aan docententeams, groepen en individuen.

LEEW werkt vanuit Maastricht Amby.

De weerbaarheidstrainers hebben jarenlange ervaring in het geven van o.a. het Marietje Kessels Project (MKP) op veel basisscholen.

Doel is kinderen weerbaarder te maken tegen diverse vormen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.

Zodat ze in staat zijn deze situaties te herkennen, te voorkomen en zich op een respectvolle wijze hiertegen te kunnen beschermen, waardoor er minder kans is op het ontwikkelen van een rol als slachtoffer, dader of toeschouwer.

De weerbaarheidstrainingen zijn gebaseerd op de methodes van het Marietje Kessels Project en Rots en Water Programma.

Met bewegingsoefeningen en spellen, groepsgesprekken, zelfverdedigingstechnieken, rollenspellen, werkschrift en video wordt gewerkt aan de mentale en fysieke weerbaarheid. Ook de leerkrachten en de ouders worden bij het project betrokken, zodat de kinderen tijdens en na het project het geleerde kunnen toepassen in alledaagse omstandigheden.

In het orienteringsgesprek, voorafgaand aan het project, wordt besproken welke vorm de training gaat krijgen. Hierdoor kan de training op maat worden toegesneden.

Schooljaar september 2023- juni 2024

Marietje Kessels Project en Weerbaarheidstraining op Maat op basisscholen:

Op de 10 Bunder in Wijlre

St. Antonius te Heusden

De Raagten in Beek en Donk

De Klingerberg in Blerick

De Regenboog in Venlo

De Pandelaar Jenaplanschool in Gemert

De Stroom in Helmond

Geregistreerd of aangesloten bij: